Keväällä 2013 koettiin huipputulvat, jollaiset sattuvat tilastollisesti keskimäärin kerran vuosisadassa. Vesi päästettiin ensimmäistä kertaa pelloille Kyrönjoen ja Lapuanjoen pengerrysalueiden tulvaluukuista.

Ilmastonmuutos on tehnyt tulvista myös aikaisempaa arvaamattomampia. Vesi saattaa nousta missä ja milloin tahansa. Tulvasuojelun uusien keinojen pohdinta on käynnissä.

Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan liitto vaikuttaa tulva-asioihin nyt myös pohjalaisten jokien neuvottelukunnissa ja rahastoihin. Ähtävänjoelle perustettiin neuvottelukunta jo 1980-luvun alussa, Kyrönjoelle 1995, Perhonjoelle 1996 ja Lapuanjoelle 1999. Kaikilla näillä on myös omat rahastonsa.

Tulvasuojelun lisäksi neuvottelukunnissa ja rahastoissa ovat nousseet esiin esimerkiksi suojelu- ja ympäristökysymykset. ”Neuvottelukunnat ovat olleet äärimmäisen hyvä usean osapuolen foorumi, jossa halutaan tehdä mahdollisimman laajapohjaista valmistelutyötä lähellä ihmisiä. Olemme käyttäneet niihin todella paljon aikaa”, kuvaa Yrjö Ojaniemi.

Tuottajajärjestön edustajilla on Ojaniemen mukaan ollut merkittävä painoarvo neuvottelukunnissa ja rahastoissa, toisaalta maanomistuksen kautta, mutta myös tulvatöissä ansaitun arvostuksen ansiosta. Yhteistyön avulla on pystytty rakentamaan esimerkiksi vesistönhoito-ohjelmia, jotka on saatu ilman ylilyöntejä sovitettua maatalouden ympäristöohjelmiin ja EU:n ympäristökorvausjärjestelmään.

Isojen vesien vuodet

Kyrönjoen suurista paisunnoista on tietoja 1600-luvulta lähtien.

Keväällä 1762 suurtulva vei mukanaan Ilmajoen kirkon rakennushirret ja vaihtoi käytännössä kirkon paikan nykyiseksi. Samana keväänä kerrotaan hauen uineen suoraan Kuhnalan uuniin.

Erityisten suuria tulvavuosia ovat sen jälkeen Etelä-Pohjanmaalla olleet 1817, 1899, 1911, 1925, 1953, 1966, 1984 ja 2013.

Kyrönjoen tulvarakenteet on mitoitettu torjumaan keskimäärin kerran 20 vuodessa sattuvat ja sitä pienemmät tulvat. Kevään 2013 tulva oli paikoin suurempi kuin tilastollisesti kerran sadassa vuodessa sattuva. Silloin vesi jouduttiin ensi kertaa laskemaan Ilmajoen ja Seinäjoen pelloille yli tulvapenkereiden.