Kevättulvat koettelivat maakuntaa sekä vuoden 1970 että 1971 keväällä. Niinpä eteläpohjalaiset tuottajat lisäsivät painetta muun muassa toukokuussa 1971, jolloin viiden miehen lähetystö kävi Helsingissä vaatimassa Lapuan- ja Kyrönjoen tulvasuojelutöiden nopeaa loppuun saattamista. Lähetystö kertoi kevättulvien viipyvän pelloilla vuosi vuodelta pidempään, mikä uhkaa jo viljojen tuleentumisaikojakin. Hitaasti edistyvien allastöiden tueksi lähetystö ehdotti jokien alaosan perkaamista. Valtionneuvostolta toivottiin tuntuvaa lisäystä Etelä-Pohjanmaan tulvatöihin ja järjestelmää tulvavahinkojen korvaamiseksi.

Huoli tulvista toi 1970-luvulle Kyrönjoen rakentamisen lihavimmat vuodet.

Kyrönjoen pääuoman ainoa tekojärvi valmistui Kurikan Pitkämöön vuonna 1971. Pinta-alaltaan suurin tekojärvi valmistui Hirvijärvelle 1973. Vuonna 1970 keskeytynyt Seinäjoen oikaisu-uoman työ käynnistyi uudelleen vuonna 1975. Maakunnan kallein allastyö Peräseinäjoen Kalajärvellä valmistui 1977 ja Seinäjoen Kyrkösjärven rakentaminen alkoi samana vuonna.

Aikojen muuttumisen sai kokea Lapuanjoen vesistöön suunniteltu kolmas tekojärvi, Tiistenjoen allas. Tämä hanke kaatui maanomistajien vastustukseen 1970-luvun lopulla. Kaikkiaan 66 Tiistenjoen maanomistajaa katsoi yhteisrintamassa, että tekojärvi pirstoisi elinkelpoisia tiloja ja vaikeuttaisi suuresti elinkeinotoimintaa. Vesirakentajien mukaan edes Kyrönjoen koskisodassa ei koettu yhtä kiivasta vastustusta kuin Tiistenjoella. Vastustajien puolelle asettui myös maa- ja metsätalousministeri Johannes Virolainen, joka ei suostunut ottamaan altaan kannattajien lähetystöä vastaan ollenkaan. Tiistenjoen allas poistettiin vähin äänin vesihallituksen ohjelmasta huhtikuussa 1980.

Etelä-Pohjanmaan tekojärvet

* Varpula, 1962, Nurmo (nyk. Seinäjoki), 5 km²

* Kivi- ja Levalampi, 1964, Kurikka/Laihia, 10 km²

* Liikapuro, 1968, Jalasjärvi, 3 km²

* Pitkämö, 1971, Kurikka, 1 km²

* Hirvijärvi, 1973, Lapua/Nurmo (nyk. Seinäjoki), 17 km²

* Kalajärvi, 1977, Peräseinäjoki (nyk. Seinäjoki), 11 km²

* Kyrkösjärvi, 1980, Seinäjoki, 6 km²