Valion ja TVH:n suunnittelema maitolaituri oli liiton mukaan epäkäytännöllinen, ympäristöön sopimaton ja liian kallis.

Maitolaitureita oli rakenneltu 1920-luvulta lähtien suhteellisen vapaasti. Asiaan tuli muutos vuonna 1951, jolloin Valio ja tie- ja vesirakennushallitus julkaisivat maitolaiturin yksityiskohtaiset mallipiirustukset. Niiden mukaan maitolaiturilla piti olla suojaavat seinät ja katto.

Etelä-Pohjanmaan tuottajaliitto ei ollut tyytyväinen suunnitelmaan. Sen mielestä huonemallinen maitolaituri ei ollut mikään laituri, vaan nimenomaan huone, josta tulisi kuljetuksia hidastava pölypesä. Malli ei sen mukaan vastannut alkuunkaan käytännön vaatimuksia ja tuli karjanomistajille kohtuuttoman kalliiksi. Se ei ollut edes kaunis ja ympäristöön sopeutuva. Tämän takia liitto vaati Valiota tekemään uudet piirustukset avonaiselle mallille.

Aloite ei johtanut piirustusten muuttamiseen, mutta mallin mukaisten maitolaitureiden rakentamisesta tuli toistaiseksi vapaaehtoista. Mallipiirustukset antoivat silti selvät raamit näille maaseudun kohtauspaikoille, vaikka yksilölliset muunnelmat kukoistivat sen jälkeenkin. Alan tutkijan mukaan kahta täysin samanlaista maitolavaa tuskin löytyi, vaikka esimerkiksi vuonna 1960 Suomessa oli vielä 27 282 luvan saanutta maitolavaa.

Mallia hankalampi kysymys oli maitolaiturin liikenneturvallinen sijainti. Niinpä vielä vuonna 1970 liikenneministeriö asetti maitolaituritoimikunnan, vaikka maitolaiturin alkuperäinen käyttötarkoitus päättyi sillä samalla vuosikymmenellä.

Lähde: Jaana Laamanen: Maitolaiturilla