Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan piiriliitto kiirehti Kyrönjoen perkaamista painokkaasti vuonna 1924. Vaatimus uusittiin vuonna 1925, jolloin maakuntaa koetteli poikkeuksellisen paha tulva. Liitto kiinnitti erityisiä toiveita Etelä-Pohjanmaalle tärkeiden ojitusten edistämiseen.

Vuonna 1926 liitto puuttui Lapuanjoen tulvasuojeluun. Se vaati Kuortaneenjärven alapuolella olevan Talinkalman kosken perkaamista.

Vuonna 1915 oli tehty ennakkoluuloton suunnitelma Kyrönjoen tulvasuojelun pumpuista ja penkereistä. Suunnitelma kaatui kuitenkin vuonna 1926. Maaherra hylkäsi suunnitelman, koska pumppujen energian saantia ei saatu ratkaistua. Päätös oli kuin esimakua sille, että vesivoimasta tuli keskeinen kiista myös Kyrönjoen vesistöjärjestelyn lopullisessa ratkaisemisessa 1990-luvulla.

Suunnitelman hylkäyksen jälkeen TVH keskittyi jälleen perkauksiin. Etelä-Pohjanmaan Maataloustuottajain piiriliitto iloitsikin vuonna 1928, kun joenperkaukset olivat viimein ratkenneet eduskunnan hyväksyttyä Lapuanjoen ja Kyrönjoen avattaviksi valtion kustannuksella.