Timo Kankaanpäällä oli onni löytää jo nuorena kutsumustyönsä ja halu sen edellytysten kehittämiseen. ”Maatalous ja suomalainen ruoka on se, mitä haluan tehdä työikäni, toimia sen eteen järjestörintamalla ja suosia vielä eläkeikäisenäkin”, vakuuttaa vuonna 1976 syntynyt ilmajokelainen.

Kotitilalla herännyt kiinnostus johti agrologin koulutukseen ja kasvinviljelytilan sukupolvenvaihdokseen, mutta myös maataloussihteerin työhön ja järjestöuraan. Järjestöpuolen aktiivisuus alkoi Ilmajoen maaseutunuorissa, jonka uinahtanutta toimintaa Kankaanpää oli osaltaan nostamassa uuteen kukoistukseen monine tempauksineen. Kehittämisen into vei vuodesta 2008 lähtien MTK-Etelä-Pohjanmaan johtokuntaan, samoin nuorten edustajaksi keskusliiton johtokuntaan vuosiksi 2010−12. ”Nuorten tehtävä oli tuoda ongelmakohtia esille omalta kantiltaan, mikä toi hyvät keskusteluyhteydet päättäjiin Suomen ja Euroopankin tasolla. Se oli mielenkiintoista ja hedelmällistä aikaa.”

Kokemus avasi silmiä tukihakemusten koukeroille, joita Kankaanpää on nähnyt läheltä myös kunnallisen maataloushallinnon maataloussihteerinä ja käytännön viljelijänä. Silti suuri byrokratia ja kankea koneisto hämmentävät häntä edelleen. ”Vikaa voi olla Maaseutuviraston ohjelmissa, mutta sitä voi olla muuallakin. Se on joka tapauksessa johtanut kassakriisiin myös omalta osaltani. Näiden vaikeuksien on pakko ratketa, ei tämä näin voi jatkua”, Kankaanpää ihmettelee.

Vaikka tukiviidakko uhkaa varastaa pääosan, ehtii Kankaanpää keskittyä myös tärkeimpään: kotimaisen ruoan pärjäämiseen ulkomaiselle kuluttajan valinnoissa. Kotimaisuus ja lähiruoka ovat 2010-luvun suuria teemoja, joihin on herätty kunnolla vasta viime vuosina. Osaa kuluttajista on pystytty herättämään ja osa on aina ollut valveutuneita. Silti ulkomaisen ruoan osuus kasvaa huomaamatta esimerkiksi kaupan omien merkkien ja julkisen ruokahankinnan kautta. Valtion pitäisi Kankaanpään mielestä asettaa ulkomaiselle ruoalle yhtä tiukat kriteerit kuin asetetaan kotimaiselle.

Timo Kankaanpää vaikuttaa MTK-Etelä-Pohjanmaan johtokunnan varapuheenjohtajana, mutta myös Ilmajoen kunnanvaltuuston keskustalaisena puheenjohtajana. Kuntapolitiikan kiemurat ovat toistaiseksi olleet pettymys, sen sijaan tuottajajärjestössä toimiminen innostaa edelleen. ”Tämä on niin mielenkiintoista, että muita luottamustoimia voin vähentää, mutta jos saan valtakirjan, on maatalouden ja maaseudun elävänä pitäminen aina vain kutsumukseni”, sanoo Kankaanpää.